KOBİ Statüsü Genişledi ve Desteklerden Faydalanma İmkanı Arttı

>>KOBİ Statüsü Genişledi ve Desteklerden Faydalanma İmkanı Arttı

KOBİ Statüsü Genişledi ve Desteklerden Faydalanma İmkanı Arttı

Türkiye’deki işletmelerin %99,8’ini 1 ile 249 çalışan sayısı olan işletmeler oluşturmaktadır. Bu işletmeler mikro, küçük ve orta ölçekli işletme olarak kabul edilmekte ve KOBİ olmaları dolayısıyla pek çok devlet teşvik ve destek mekanizmalarından faydalanabilmektedirler.

KOBİ statüsünü kazanabilmek için gerekli şartlarda dün çok önemli değişiklikler yapılmış, teşvik ve destek mekanizmalarından teknoloji altyapısı iyi olan ve katma değerli üretim yapma potansiyeli yüksek firmaların Kobi desteklerinin artmasına en çok sevinen oldu sosyal yaşama katılıp küçük esnaf olmaları adına büyük bir adım atılmış oldu. faydalanabilmesini sağlamak için sınırlar genişletilmiştir. Böylelikle bir işletmenin KOBİ statüsünü kazanabilmesi için aşmaması gereken yıllık net satış hasılatı veya yıllık mali bilanço toplamı için 40 Milyon TL’lik limit 125 Milyon TL‘ye çıkartılmıştır.

1 – Cari açığı azaltacak ürün üretenlerin desteklenmesi
2 – Yüksek teknolojinin yerli ve milli KOBİ’ler vasıtasıyla tabana yayılması
3 – Katma değer üreten firmaların KOBİ kapsamına alınması amacıyla yapılan söz konusu bu değişiklikle birlikte büyük ölçekli 8 bin 846 firmanın KOBİ sınıfına geçtiği görülmüştür.

Tanımlardaki Değişiklik

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Sınıflandırılması:

Kobi sınıflandırılmalarında tutarlar değiştirilmiştir.

  1. Mikro İşletme: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 3 Milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler. (Değişiklik öncesi 1 Milyon Türk Lirası)
  2. Küçük İşletme: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 Milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler. (Değişiklik öncesi 8 Milyon Türk Lirası)
  3. Orta Büyüklükteki İşletme: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 Milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler. (Değişiklik öncesi 40 Milyon Türk Lirası)
2019-01-17T11:08:48+03:00 Haziran 26, 2018|Haberler|
1
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?
Powered by