TGB Kanunu ve Yönetmeliği

>TGB Kanunu ve Yönetmeliği
TGB Kanunu ve Yönetmeliği 2018-11-27T12:11:57+03:00

TGB Kanunları

1 Temmuz 2017 CUMARTESİ Sayı : 30111 SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ AMACIYLABAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN [18/6/2017]
6676 sayılı Kanun (Ar-ge faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında kanun ile bazı kanun ve khk’lerde değişiklik yapılmasına dair kanun) [16/2/2016]
635 sayılı Bilim sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname [3/6/2011]
6170 sayılı TGB Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun [2/3/2011]
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) [2009]
5746 sayılı Ar-ge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun – (6676 sayılı kanunun değişiklikleri işlenmiş hali) [28/2/2008]
5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu [16/05/2006]
4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu – (6170 ve 6676 sayılı kanunların değişiklikleri işlenmiş hali) [26/6/2001]
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu (6170 Sayılı kanunla değişen şekli) [26.6.2001]
3624 sayılı KOSGEB Kurulması Hakkında Kanun [12.4.1990]
488 sayılı Damga Vergisi Kanunu [1964]
278 sayılı TÜBİTAK Kurulması Hakkında Kanun [17/7/1963]
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu [31/12/1960]

TGB Yönetmelikleri

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik [14.02.2017]
Gelir İdaresi Başkanlığı 5746 – 6 nolu tebliği 2016 (Ar-Ge ve Tasarım Vergi İndirimleri ve Teknogirişim) [30/09/2016]
Gelir İdaresi Başkanlığı 5746 -5 nolu tebligi 2016 (Damga vergisi ve harç) [30/09/2016]
Gelir İdaresi Başkanlığı 5746- 4 nolu tebligi (Gelir vergisi stopajı) [30/09/2016]
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği [10/8/2016]
10 Ağustos 2016 tarih ve 29797 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetleri Yönetmeliği (5035 sayılı Kanun) [10 Ağustos 2016]
10 Ağustos 2016 tarih ve 29797 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği [10/08/2016]
Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği [10/8/2016]
05.05.2012 tarih ve 28283 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği [05/05/2012]
TGB’lerde SGK Prim Muafiyeti Genelgesi [25.09.2008]
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 25.09.2008 tarih ve 2008-85 nolu Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi konulu Genelgesi (2008-85 Genelge) [25/09/2008]
1 Seri No’lu 5746 Sayılı Kanun Genel Tebliği [06/08/2008]
1 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği [06/08/2008]
2 Seri No’lu 5746 Sayılı Kanun Genel Tebliği [24/03/2008]
22 Şubat 2018 PERŞEMBE Sayı : 30340 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK [22/02/2008]
Kurumlar Vergisi 6 No’lu Sirküler [15/03/2004]
Kurumlar Vergisi 1 No’lu Sirküler [28/10/2003]