Hakkımızda

İki İlde Üç Üniversitenin Ortağı Olduğu

ZAFER TEKNOPARK A.Ş.

Afyon Uşak Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. (Zafer Teknopark AŞ.) Bakanlar Kurulunun 19.12.2015 tarih ve 29567 Sayılı kararı ve Resmi Gazetede yayımlanarak, 23.03.2016 tarih ve 13540 sicil numarası ile tescil ve ilan edilerek 20.07.2016 tarihinde ilk kira sözleşmelerinin imzalanması ile faaliyetlerine başlamıştır.

Afyon Uşak Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Türkiye’de iki ilde bulunan iki farklı yükseköğretim kurumu Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Uşak Üniversitesi ortaklığında kurulmuş ilk Teknopark olma özelliğine sahip olup, iki ilde 15 kamu ve özel sektörün iştirakleri ile 17 ortağı olan bir kurumdur.

Zafer Teknopark A.Ş. 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında, şirket ana sözleşmesi uyarınca yönetim kurulu gözetiminde faaliyetlerini yürütmektedir. Bölgenin Afyonkarahisar’da iki, Uşak ilinde bir olmak üzere üç Teknopark alanı mevcuttur. Bunlardan Uşak OSB Teknopark Ek Alanı ve Afyon Kampüs Teknopark alanı faaliyettedir.

Afyon Uşak Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi Uşak OSB Teknopark Ek Alanı 08.01.2018 tarihli resmî gazetede ilan edilmiş, 2021 Ocak ayı itibarıyla tamamlanarak faaliyete başlamıştır.

5 Haziran 2021 tarihli 4074 Sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla Afyonkarahisar OSB Teknopark alanı ilan edilmiş ve bina inşaatına 2022 yılı içerisinde başlanılacaktır.

Teknopark Alanlarımız;

  • Afyon Kampüs Teknopark Alanı; Afyonkarahisar ilinde Ahmet Necdet Sezer Kampusu içerisinde, (4.613 m2 açık-2.224,52 m2 kapalı, 695,15 m2 kiralanabilir alan),
  • Uşak OSB Teknopark Ek Alanı; Uşak ilinde Uşak Organize Sanayi Bölgesi içerisinde (6.000 m2 açık- 3.716,32 m2 kapalı, 902,74 m2 kiralanabilir alan),
  • Afyonkarahisar OSB Teknopark Alanı; Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi içerisinde (9.995,93 m2 açık alan), mimari proje aşamasında.