Hakkımızda

>Hakkımızda
Hakkımızda 2018-09-06T10:55:58+03:00

Kuruluş

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uyarınca gerekli işlemlerin tamamlanması ile Haziran/2015 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvuru yapılmış ve 2015/8284 sayılı Bakanlar Kurulunda görüşülerek 19.12.2015 tarih ve 29567 Sayılı Resmi Gazetede ilanı ile AFYON UŞAK ZAFER TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ kurulmuştur. Bölgenin toplam 3 alanı mevcut olup, bunlar; Afyonkarahisar’da Afyon Merkez Teknopark 153.101 m2, Afyon Kampüs Teknopark 4.623m2 ve Uşak’ta ise Uşak Teknopark 20.510 m2 büyüklüğündedir.

Bölgenin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından, Afyon Uşak Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. (ZAFER TEKNOPARK A.Ş.) Afyonkarahisar Ticaret Sicil memurluğunun 23.03.2016 tarih ve 13540 sicil numarası ile tescil ve ilan edilerek tüzel kişiliği onaylanmıştır.

Bölgemiz ilanı gerçekleşen 64 teknoloji geliştirme bölgesinden aktif olarak faaliyet gösteren 51 teknoparktan birisi olup, Türkiye’de ayrı iki ilde bulunan yüksek öğretim kurumu ortaklığında kurulan ilk teknopark özelliği ile aktif teknoparklar arasında yer almaktadır.

01.04.2016 tarihinde yapılan ilk Yönetim kurulundan sonra proje kabulüne başlanmış, 20.07.2016 tarihinden itibaren girişimci firmalarla kira sözleşmeleri imzalanmaya başlanılmıştır. Afyon Uşak Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin bölge ilanından sonra imar tadilat işlemleri devam etmekte olup bu işlemlerin tamamlanmasının ardından bina yapımlarına başlanılarak alanların tamamında aktif olarak faaliyete geçecektir. Şu anda Zafer Teknopark Afyon Kocatepe Üniversitesi içerisinde yer alan 4613 m2 açık kapalı alana sahip Kampüs Teknopark’ta 15 ve 23’er m2 ofislerinde faaliyet göstermektedir. Zafer Teknopark Mayıs/2018 itibariyle 18 girişimci firma ile %100 doluluk kapasitesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Mayıs/2018 itibariyle Zafer Teknopark’ta toplam 30 AR-GE projesi bağımsız hakemler tarafından değerlendirmeye tabi tutulmuştur.