Kurumsal Kimlik

Afyon Uşak Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi bünyesinde faaliyet gösteren Firmaların Zafer Teknopark isim ve logo kullanım hakkı koşulları:

  1. Zafer Teknopark logosunun Bölgede faaliyet göstermiş/gösteren/gösterecek firmalar tarafından hiçbir koşulda kullanılmaması,
  2. Ürün üzerinde veya herhangi bir yerinde “….. ürün Zafer Teknopark’ta yer alan ……….. Firma tarafından geliştirilmiştir” ibaresinin kullanımı için;
    • Firmanın yazılı gerekçeyle (ürünün özelliği, üretim miktarı, ürün görseli ve ilgili ibarenin görsel üzerinde tasarım ve detayları vb.) Zafer Teknopark Yönetici A.Ş.’ye başvurması
    • Zafer Teknopark Yönetici A.Ş.’nin değerlendirmesine yönelik Yönetim Kurulu nihai kararının alınması,
    • Zafer Teknopark Yönetici A.Ş.’nin ilgili kararının ilgili Firmaya yazı ile bildirilmesi gerekmektedir.
  3. Başvuru yapılmadan izinsiz olarak bahsi geçen ibarenin ya da aynı algıyı yaratacak bir ibarenin üründe, ambalajında vs. herhangi bir şekilde kullanılması durumunda Zafer Teknopark’ın tüm cezai, hukuki ve maddi-manevi zararlara ilişkin yasal hakları saklıdır.
  4. Bunlar dışında kalan hususlarda firmanın ürün üzerinde adresi bulunabilmekte olup adreste Afyon Uşak Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin geçmesi isim hakkı olarak değerlendirilmeyecektir.

Kurumsal Logo

Logo Renkleri